DEMO

HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE GIÀY DÉP ADIDAS

SIZE WEB UK CHIỀU DÀI BÀN CHÂN EU US - MEN US - WOMEN
3- 3.5 22 cm 36 4 5
4 4 22,6 cm 36 2/3 4.5 5.5
4- 4.5 22,8 cm 37 1/3 5 6
5 5 23,3 cm 38 5.5 6.5
5- 5.5 23,8 cm 38 2/3 6 7
6 6 24,1 cm 39 1/3 6.5 7.5
6- 6.5 24,6 cm 40 7 8
7 7 25,1 cm 40 2/3 7.5 8.5
7- 7.5 25,4 cm 41 1/3 8 9
8 8 25,9 cm 42 8.5 9.5
8- 8.5 26,4 cm 42 2/3 9 10
9 9 26,6 cm 43 1/3 9.5 10.5
9- 9.5 27,1 cm 44 10 11

HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE GIÀY DÉP ASICS

Web 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EU 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47
CM 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30

Web 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EU 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5
CM 21.5 22 22.5 22.75 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27

Web K10 K11 K12 K13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
US K10 K11 K12 K13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
EU 27 28.5 30 31.5 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38
CM 17 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.25 22.5 23 23.5 24

Web / US Men 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
US Women 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46
CM 22.75 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29

Nam / Trẻ em   Nữ
  2A Hẹp
Hẹp B Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn D Rộng
Rộng 2E Rất rộng
Rất rộng 4E